[اسم]

tile

/taɪl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کاشی

معادل ها در دیکشنری فارسی: موزاییک کاشی
  • 1.ceramic floor tiles
    1. کاشی های سرامیک کف
[فعل]

to tile

/taɪl/
فعل گذرا
[گذشته: tiled] [گذشته: tiled] [گذشته کامل: tiled]

2 کاشی کاری کردن کاشی کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: کاشی کردن کاشی‌کاری کردن
  • 1.a tiled bathroom
    1. یک حمام کاشی کاری شده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان