[اسم]

tile

/taɪl/
قابل شمارش

1 کاشی

  • 1. ceramic floor tiles
    1 . کاشی های سرامیک کف
[فعل]

to tile

/taɪl/
فعل گذرا
[گذشته: tiled] [گذشته: tiled] [گذشته کامل: tiled]

2 کاشی کاری کردن کاشی کردن

  • 1. a tiled bathroom
    1 . یک حمام کاشی کاری شده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان