[عبارت]

Till the cows come home!

/tɪl ðə kaʊz kʌm hoʊm!/

1 برای مدت طولانی

informal
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان