[اسم]

Tim

/tɪm/
غیرقابل شمارش

1 تیم (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان