[اسم]

timber

/ˈtɪmbər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 الوار تیر چوبی

معادل ها در دیکشنری فارسی: الوار
roof timbers
الوار سقف

2 چوب

مترادف و متضاد lumber wood
a timber door
یک در چوبی
houses built of timber
خانه‌های ساخته‌شده از چوب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان