[اسم]

tiller

/tˈɪlɚ/
قابل شمارش

1 دسته سکان (کشتی) اهرم سکان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان