[اسم]

tiller

/tˈɪlɚ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دسته سکان (کشتی) اهرم سکان

معادل ها در دیکشنری فارسی: سکان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان