[اسم]

tilework

/taɪl wɜrk/
غیرقابل شمارش

1 کاشی کاری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان