[اسم]

tiler

/tˈaɪlɚ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کاشی‌کار

معادل ها در دیکشنری فارسی: کاشی‌کار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان