[اسم]

tillage

/tˈɪlɪdʒ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شخم خاک‌ورزی

معادل ها در دیکشنری فارسی: شخم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان