[اسم]

tillage

/tˈɪlɪdʒ/
غیرقابل شمارش

1 شخم خاک‌ورزی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان