[اسم]

timbre

/ˈtæmbər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 رنگ طنین

مترادف و متضاد tone
  • 1.the deep timbre of his voice
    1. طنین صدای بم او
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان