[اسم]

time difference

قابل شمارش

1 اختلاف زمانی تفاوت زمانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان