[جمله]

time flies

/taɪm flaɪz/

1 زمان زود می‌گذرد

informal
  • 1.How time flies! I've got to go now.
    1. چقدر زمان زود می‌گذرد! دیگر باید بروم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان