[عبارت]

time after time

/taɪm ˈæftər taɪm/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بارها چندین بار

  • 1.I told you this time after time.
    1. من بارها این را به تو گفتم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان