[اسم]

time bomb

/tˈaɪm bˈɑːm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بمب ساعتی

معادل ها در دیکشنری فارسی: بمب ساعتی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان