[حرف اضافه]

till

/tɪl/

1 تا

مترادف و متضاد until
  • 1. We waited till half past six for you.
    1 . تا ساعت 6:30 منتظر شما ماندیم.
[اسم]

till

/tɪl/
قابل شمارش

2 صندوق پول (مغازه و ...) دستگاه دخل مغازه

مترادف و متضاد cash register
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان