[حرف اضافه]

until

/ʌnˈtɪl/

1 تا تا اینکه

مترادف و متضاد before till up to after beyond
  • 1.I was working until past midnight.
    1 . من تا بعد از نیمه‌شب مشغول کار کردن بودم.
  • 2.I'm staying here until the end of June.
    2 . من تا آخر ماه ژوئن اینجا خواهم ماند.
  • 3.The show will be on until the end of the month.
    3 . نمایش تا آخر ماه ادامه خواهد داشت.
کاربرد حرف اضافه until به معنای تا
حرف اضافه until در فارسی به معنای "تا" است. این حرف اضافه به زمان رویداد یا اتفاقی اشاره می‌کند. مثال‌های زیر را ببینید:
".I'm staying here until the end of June" (من تا آخر ماه ژوئن اینجا خواهم ماند.)
".He continued working up until his death" (او تا زمان مرگش به کار کردن ادامه داد.)
- گاهی اوقات این حرف اضافه ممکن است به تغییری (نامطمئن) نیز اشاره کند. مثال:
".Until now I have always lived alone" (تا الان همیشه تنها زندگی کرده‌ام.)
نکته: در مثال بالا وقتی که گوینده می‌گوید من تا الان تنها زندگی کرده‌ام، احتمال دارد که دیگر تنها زندگی نکند، بر فرض مثال ممکن است ازدواج کرده باشد و با همسرش زندگی کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان