[فعل]

to untie

/ʌnˈtaɪ/
فعل گذرا
[گذشته: untied] [گذشته: untied] [گذشته کامل: untied]

1 باز کردن (گره)

  • 1. I untied my shoelaces and kicked off my shoes.
    1 . من بند کفشم را باز کردم و کفش‌هایم را شوت کردم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان