[صفت]

untenable

/ənˈtɛnəbəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more untenable] [حالت عالی: most untenable]

1 غیر قابل دفاع

مترادف و متضاد indefensible undefendable tenable
  • 1.this argument is clearly untenable.
    1 . این استدلال واضحا غیر قابل دفاع است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان