[صفت]

untalented

/ʌntˈæləntᵻd/
قابل مقایسه

1 بی‌استعداد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان