[صفت]

untainted

/ʌntˈeɪntᵻd/
قابل مقایسه

1 بی‌آلایش

معادل ها در دیکشنری فارسی: بی‌آلایش
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان