[صفت]

untapped

قابل مقایسه

1 استفاده‌نشده به کار گرفته نشده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان