[صفت]

untouchable

/ʌnˈtʌtʃəbl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more untouchable] [حالت عالی: most untouchable]

1 دست‌نیافتنی غیر قابل دسترس، تسخیرناپذیر

معادل ها در دیکشنری فارسی: تسخیرناپذیر

2 غیر قابل لمس

3 بی‌همتا بی‌رقیب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان