[صفت]

untrammeled

/ʌntɹˈæməld/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more untrammeled] [حالت عالی: most untrammeled]

1 محدودنشده کنترل‌نشده، بدون محدودیت

مترادف و متضاد unrestrained
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان