[صفت]

tone deaf

قابل مقایسه

1 فاقد حساسیت نسبت به تغییرات آوایی در موسیقی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان