[اسم]

ton

/tʌn/
قابل شمارش

1 تن (واحد سنجش وزن)

  • 1.They generated nearly 6 tons of rubbish.
    1 . آنها نزدیک به شش تن زباله تولید کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان