[اسم]

Tommy

/ˈtɑmi/
غیرقابل شمارش

1 تامی (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان