[اسم]

tomcat

/ˈtɑːmkæt/
قابل شمارش

1 گربه نر خانگی

مترادف و متضاد tom
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان