[صفت]

transitional

/trænˈsɪʃənəl/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 انتقالی متغیر، موقت

معادل ها در دیکشنری فارسی: انتقالی
  • 1.a transitional government
    1. دولت موقت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان