[اسم]

truancy

قابل شمارش

1 مدرسه‌گریزی گریز از مدرسه، غیبت از مدرسه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان