[اسم]

truant

/ˈtruːənt/
قابل شمارش

1 فراری از مدرسه مدرسه گریز

معادل ها در دیکشنری فارسی: گریزپا
  • 1.an increasing number of truants
    1. تعداد روبه افزایش بچه‌های فراری از مدرسه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان