[اسم]

utopia

/juːˈtoʊpiə/
قابل شمارش

1 مدینه فاضله آرمان‌ شهر

معادل ها در دیکشنری فارسی: آرمان‌شهر مدینه فاضله
مترادف و متضاد place of perfection
  • 1.it may be your idea of Utopia, but it's not mine.
    1. آن، شاید تصور تو از مدینه فاضله باشد، اما (آن) تصور من نیست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان