[اسم]

vertebra

/ˈvɜrtəbrə/
قابل شمارش
[جمع: vertebrae]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فقره (کالبدشناسی) مهره

معادل ها در دیکشنری فارسی: مهره فقره
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان