[قید]

vertically

/ˈvɜːrtɪkli/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به صورت عمودی

معادل ها در دیکشنری فارسی: سیخکی
  • 1.The cliffs rose up vertically out of the water.
    1. صخره‌ها به صورت عمودی از آب دریا بیرون زده بودند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان