[اسم]

vertebral column

/vˈɜːɾɪbɹəl kˈɑːlʌm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ستون فقرات ستون مهره‌ها

معادل ها در دیکشنری فارسی: ستون فقرات
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان