[اسم]

verve

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شور اشتیاق، شوق، انرژی

معادل ها در دیکشنری فارسی: ذوق
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان