[اسم]

Vesak

/ˈvesæk/
غیرقابل شمارش

1 روز بودا (مراسم مذهبی) بودا پورنیما

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان