[اسم]

vested interest

قابل شمارش

1 منفعت شخصی دلیل شخصی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان