[اسم]

vesicle

/ˈvesɪkl/
قابل شمارش

1 وزیکول (حباب مایع در سلول)

specialized
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان