[اسم]

vine

/vaɪn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 درخت مو درخت تاک

معادل ها در دیکشنری فارسی: تاک رز مو
  • 1.grapes on the vine
    1. انگورهای روی درخت تاک
  • 2.vine leaves
    2. برگ درخت مو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان