[صفت]

vinegary

قابل مقایسه

1 سرکه‌ای سرکه‌مانند، مانند سرکه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان