[صفت]

wayward

قابل مقایسه

1 خودسر سرکش، خودرای، کله‌شق

معادل ها در دیکشنری فارسی: خودرای خودسر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان