[اسم]

Wayne

/weɪn/
غیرقابل شمارش

1 وین (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان