[قید]

when

/wen/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 چه زمانی کی

معادل ها در دیکشنری فارسی: کی
 • 1.When are you coming to my house?
  1. کی به خانه من می‌آیی؟
 • 2.When did he leave?
  2. او چه زمانی رفت؟
 • 3.When's your birthday?
  3. تولد تو کی است؟
when to do something
کی کاری انجام دادن
 • I’ll tell you when to stop.
  من به تو می‌گویم کی دست نگه داری.
since when
از کی
 • "I've got a new job." "Since when?"
  «کار جدید پیدا کردم.» «از کی؟»
until when
تا کی
 • Until when can you stay?
  تا کی می‌توانی بمانی؟
کاربرد قید when به معنای چه زمانی، کی
وقتی که بخواهیم به‌طور مستقیم زمان چیزی، عملی و یا مناسبتی را بپرسیم، از قید پرسشی when استفاده می‌کنیم. برای مثال:
"?When can I see you" (چه زمانی می‌توانم شما را ببینم؟)
از این قید برای پرسش غیرمستقیم درباره زمان نیز استفاده می‌شود. مثال:
"?Do you know when they arrived" (آیا شما می‌دانید که آنها چه زمانی رسیدند؟)
[حرف ربط]

when

/wen/

2 زمانی که درحالی که، هروقت، وقتی که

معادل ها در دیکشنری فارسی: زمانی که
مترادف و متضاد meanwhile whereas while
 • 1.Call me when you've finished.
  1. زمانی که تمام کردی، با من تماس بگیر.
 • 2.Can you spare five minutes when it's convenient?
  2. هروقت که راحت [مناسب] بود، می‌توانید پنج دقیقه وقت بگذارید؟
 • 3.He had just drifted off to sleep when the phone rang.
  3. زمانی که او تازه به خواب رفته بود، تلفن زنگ خورد.
 • 4.He says he doesn't have any money when in fact he has thousands of dollars in his account.
  4. او می‌گوید هیچ پولی ندارد، درحالی که درواقع هزاران دلار در حسابش دارد.
 • 5.How can they expect to learn anything when they never listen?
  5. چطور می‌توانند انتظار داشته باشند که چیزی یاد بگیرند، درحالی که هرگز گوش نمی‌کنند؟
 • 6.I will fire him when I see him.
  6. زمانی که او را ببینم، اخراجش می‌کنم.
 • 7.She claimed to be 18, when I know she's only 16.
  7. او ادعا کرد که 18 سالش است، درحالی که من می‌دانم او فقط 16 سال دارد.
 • 8.The last time I went to Scotland was in May, when the weather was beautiful.
  8. آخرین باری که به اسکاتلند رفتم در ماه مه بود، زمانی که هوا خوب بود.
کاربرد حرف ربط when به معنای زمانی که/درحالی که
از حرف ربط when برای اشاره به زمان به‌خصوصی استفاده می شود. مثلا اگر بخواهیم درباره زمان یک عمل و یا مناسبت خاصی صحبت کنیم، از این حرف اضافه استفاده می‌کنیم. مثال زیر را در نظر بگیرید:
".The show will begin when I get there" (زمانی که من به آنجا برسم، نمایش آغاز خواهد شد.)

3 که

معادل ها در دیکشنری فارسی: که
the day/time/afternoon ... when
روزی/زمانی/بعدازظهری و... که
 • 1. Sunday is the only day when I can relax.
  1. یکشنبه تنها روزی است که می‌توانم استراحت کنم.
 • 2. There are times when I wonder why I do this job.
  2. یک وقت‌هایی با خودم فکر می‌کنم که چرا این کار را می‌کنم [چرا این شغل را دارم].
کاربرد حرف ربط when به معنای که
حرف ربط when وقتی بعد از یک عبارت زمانی مانند روز، ساعت، زمان و ... بیاید معنای "که" می‌دهد و راجع به اتفاق، عمل یا چیزی به‌خصوص در آن زمان اطلاعاتی می‌دهد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان