[قید]

when

/wen/
غیرقابل مقایسه

1 چه زمانی کی

 • 1.When are you coming to my house?
  1 . کی به خانه من می‌آیی؟
 • 2.When did he leave?
  2 . او چه زمانی رفت؟
 • 3.When's your birthday?
  3 . تولد تو کی است؟
when to do something
کی کاری انجام دادن
 • I’ll tell you when to stop.
  من به تو می‌گویم کی دست نگه داری.
since when
از کی
 • "I've got a new job." "Since when?"
  «کار جدید پیدا کردم.» «از کی؟»
until when
تا کی
 • Until when can you stay?
  تا کی می‌توانی بمانی؟
کاربرد قید when به معنای چه زمانی، کی
وقتی که بخواهیم به‌طور مستقیم زمان چیزی، عملی و یا مناسبتی را بپرسیم، از قید پرسشی when استفاده می‌کنیم. برای مثال:
"?When can I see you" (چه زمانی می‌توانم شما را ببینم؟)
از این قید برای پرسش غیرمستقیم درباره زمان نیز استفاده می‌شود. مثال:
"?Do you know when they arrived" (آیا شما می‌دانید که آنها چه زمانی رسیدند؟)
[حرف ربط]

when

/wen/

2 زمانی که درحالی که، هروقت، وقتی که

مترادف و متضاد meanwhile whereas while
 • 1.Call me when you've finished.
  1 . زمانی که تمام کردی، با من تماس بگیر.
 • 2.Can you spare five minutes when it's convenient?
  2 . هروقت که راحت [مناسب] بود، می‌توانید پنج دقیقه وقت بگذارید؟
 • 3.He had just drifted off to sleep when the phone rang.
  3 . زمانی که او تازه به خواب رفته بود، تلفن زنگ خورد.
 • 4.He says he doesn't have any money when in fact he has thousands of dollars in his account.
  4 . او می‌گوید هیچ پولی ندارد، درحالی که درواقع هزاران دلار در حسابش دارد.
 • 5.How can they expect to learn anything when they never listen?
  5 . چطور می‌توانند انتظار داشته باشند که چیزی یاد بگیرند، درحالی که هرگز گوش نمی‌کنند؟
 • 6.I will fire him when I see him.
  6 . زمانی که او را ببینم، اخراجش می‌کنم.
 • 7.She claimed to be 18, when I know she's only 16.
  7 . او ادعا کرد که 18 سالش است، درحالی که من می‌دانم او فقط 16 سال دارد.
 • 8.The last time I went to Scotland was in May, when the weather was beautiful.
  8 . آخرین باری که به اسکاتلند رفتم در ماه مه بود، زمانی که هوا خوب بود.
کاربرد حرف ربط when به معنای زمانی که/درحالی که
از حرف ربط when برای اشاره به زمان به‌خصوصی استفاده می شود. مثلا اگر بخواهیم درباره زمان یک عمل و یا مناسبت خاصی صحبت کنیم، از این حرف اضافه استفاده می‌کنیم. مثال زیر را در نظر بگیرید:
".The show will begin when I get there" (زمانی که من به آنجا برسم، نمایش آغاز خواهد شد.)

3 که

the day/time/afternoon ... when
روزی/زمانی/بعدازظهری و... که
 • 1. Sunday is the only day when I can relax.
  1. یکشنبه تنها روزی است که می‌توانم استراحت کنم.
 • 2. There are times when I wonder why I do this job.
  2. یک وقت‌هایی با خودم فکر می‌کنم که چرا این کار را می‌کنم [چرا این شغل را دارم].
کاربرد حرف ربط when به معنای که
حرف ربط when وقتی بعد از یک عبارت زمانی مانند روز، ساعت، زمان و ... بیاید معنای "که" می‌دهد و راجع به اتفاق، عمل یا چیزی به‌خصوص در آن زمان اطلاعاتی می‌دهد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان