[اسم]

wheelie

/ˈwiː.li/
قابل شمارش

1 تک‌چرخ (حرکتی با دوچرخه یا موتور)

  • 1. to do a wheelie
    1 . تک‌چرخ زدن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان