[صفت]

wheeled

قابل مقایسه

1 چرخ‌دار دارای چرخ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان