[اسم]

wheelspin

/wˈiːlspɪn/
قابل شمارش

1 بکسوات (خودرو)

معادل ها در دیکشنری فارسی: بکسوات
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان