[اسم]

wheelhouse

/wˈiːlhaʊs/
قابل شمارش

1 کابین کنترل (کشتی) اتاق دیده‌بانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان