[تخصیص گر]

whichever

/wɪˈtʃev.ər/

1 هر کدام هر

  • 1. You can choose whichever bedroom you want.
    1 . می‌توانی هر کدام از اتاق‌خواب‌هایی را که می‌خواهی انتخاب کنی.
  • 2. You choose whichever day is best for you.
    2 . هر روزی که برای تو بهتر است را انتخاب کن.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان