[اسم]

whiff

/wˈɪf/
قابل شمارش

1 بوی ضعیف

2 بوی بد

3 پک (سیگار و ...)

4 توده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان