[حرف ربط]

whilst

/waɪlst/

1 در حالی که در مدتی که

مترادف و متضاد while
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان