[اسم]

whim

قابل شمارش

1 انگیزه ناگهانی تغییر ناگهانی (نظر)

معادل ها در دیکشنری فارسی: هوی و هوس هوس هوا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان