[اسم]

whim

قابل شمارش

1 انگیزه ناگهانی تغییر ناگهانی (نظر)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان